Annons från ChromoGenics

Fasadglaspionjären tredubblar offertstocken – gör nyemission

Sedan januari har greentechbolaget ChromoGenics tredubblat offertstocken till 331 MSEK. För att möta den starkt växande efterfrågan på bolagets patenterade fasadglasprodukter förvärvas en produktionsanläggning från Tyskland. Samtidigt genomförs en företrädesemission för att fnansiera köpet.

Läs mer om emissionen och teckna här

Uppsalabaserade ChromoGenics har bland annat utvecklat ett dynamiskt glas genom en nydanande patenterad teknik. Tack vare prestandaglasets egenskaper anpassas ljus- och värmegenomsläppet för högsta inomhuskomfort och energieffektivitet i byggnader.

Tekniken har sin grund i världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning i Skandinavien med efterföljande notering av ChromoGenics aktie på Nasdaq First North.

Erbjuder ett totalt fasadglaskoncept

– Människor vill ha glasytor, panoramafönster och glasade tak men samtidigt energisnåla hus som är bra för miljön. Stora glasytor har tidigare krävt utvändiga solskydd för att stoppa solen och för att klara energibalansen i fastigheterna, säger Jerker Lundgren, vd på Chromogenics AB.

Det dynamiska glaset är den första av tre produktlinjer i det innovativa företagets portfölj. Genom förvärvet av i-Window 2018 breddade ChromoGenics produktutbudet med högeffektivt statiskt solskyddsglas med världsledande isoleringsförmåga till konkurrenskraftigt pris. Under 2019 introducerades det tredje benet: designade solcellsglas för fasadens väggytor som ger ett energiöverskott till byggnaden.

– De tre produktlinjerna kompletterar varandra mycket väl och vi är ensamma om det totala fasadkonceptet vilket ger oss en unik position på marknaden, säger ChromoGenics vd Jerker Lundgren.

Förvärvar state-of-the-art maskiner

Med det breddade kunderbjudandet och utökade säljorganisationen har efterfrågan på ChromoGenics produkter ökat kraftigt under 2019. Nu har bolaget därför beslutat att köpa state-of-the-art-utrustning från Tyskland.

– Denna affär är avgörande för vår volymtillväxt. Förutom att vi kommer kunna utveckla våra dynamiska produkter ytterligare får vi kontroll över en av nyckelprocesserna i tillverkningen, förklarar Jerker Lundgren.

Med egen tillverkning säkerställs både ökad kapacitet och kvalitet samtidigt som produktionskostnaderna reduceras. Maskinerna installeras i Uppsala hösten 2019 och ambitionen är att ta dem i drift våren 2020. För att finansiera maskinförvärvet från Tyskland har ChromoGenics beslutat att genomföra en nyemission om 86,4 MSEK med företräde för befintliga aktieägare.

Läs mer om emissionen och teckna här

Mångmiljardmarknad som driver stora miljövinster

I många byggnader är kylning en av de mest energikrävande funktionerna och enligt The Economist är luftkonditionering en av vår tids stora miljöbovar. Med ChromoGenics dynamiska och statiska glas kan förbrukningen av energi för kylning minskas med upp till 50 procent. Omvänt kan energi sparas under kalla dagar genom att solljus och värme släpps in. Och med de nya solcellsglasen kan byggnaderna till och med producera egen energi.

Prognosinstitut bedömer att marknaden för dynamiska glas kommer expandera kraftigt. Enligt branschspecialisten n-tech Research uppgår planglasmarknaden till 38 miljarder fönster per år och det bedöms att elektrokroma glas kommer att stå för större delen av den kraftiga tillväxten som förutses för dynamiska glas.

– Allt pekar mot att miljömässiga lösningar som innebär kostnadsbesparingar tar över. Inom några år lär det vara självklart att använda inbyggda solskydd och solceller i fasaderna. ChromoGenics glas kommer då nå sin fulla potential på marknaden avslutar Jerker Lundgren.

Här kan du läsa mer om bolagets nyemission och investera